Distrikt 11-13

Distrikt 11-13

Distrikt 11/13 består af alle rideklubber i de tidligere Ringkøbing og Viborg amter, som er organiseret under Dansk Ride Forbund, DRF. 


Klubberne i distriktet vælger 1-2 personer hver til distriktsrådet, som afholder møde mindst 2 gange årligt. Møderne er obligatoriske og nærmere meddelelse herom vil tilgå klubberne. 


Distriktsrådet vælger hvert år på skift medlemmer til distriktsbestyrelsen, der består af: 

Formand - Kasserer - Sekretær  og 4 menige medlemmer.


Klubkonsulenter kan deltage i distriktsbestyrelses- og distriktsrådsmøder.


Distriktsbestyrelsen har ret til at træffe beslutninger, der ikke har været forelagt distriktsrådet. Beslutningerne skal dog forelægges på førstkommende distriktsrådsmøde. 


Distriktet er opdelt i 3 Regioner


Nye klubber, der søger optagelse i DRF, skal søge direkte hos Dansk Ride Forbund. 


Klubberne betaler et årligt kontingent til distrikt 11/13 efter medlemstal.