Regioner

Regioner

Regionerne består af; Nord, Øst, Vest, og Midt


Fælles for de 4 regioner gælder nedenstående;


Inden for hver region mødes klubberne en gang hvert år i begyndelsen af stævnesæsonen for at koordinere afholdelsen af E- og D-stævner i regionen.

Hver klub kan ansøge om 2 hele stævner, (dressur og spring), er der derefter ledige terminer, aftales det med koordinator efterfølgende.

E-stævne må maksimalt være åben for i alt 3 klubber der skal nævnes i proportionerne, og D-stævne 4 klubber og derover.

Dog er stævner, der er ansøgt og indskrevet i regionernes stævnekalendere altid D-stævner, uanset antal inviterede klubber.


Andre arrangementer, f.eks. Ring og Rid og banetræning i spring og dressur må afholdes på hverdage der ikke er i forb. med weekend. Disse arrangementer er helt i klubbens regi, og DRFs platforme, GO og Equipe, må ikke bruges til at offentliggøre indbydelser og startlister…ligeledes må DRF-officials ikke bruges til disse arrangementer.

Klubberne må til D-stævner, banetræning samt ring og rid, i en prøveperiode på 2 år, 2017 og 2018 invitere fra alle regioner i Distrikt 11/13. Der må inviteres klubber udenfor distriktet, hvis de inviterede klubber ikke omfattes af stævner i eget distrikt/region. Tjek nabodistriktets kalender.